DRÄNERING, SNÖRÖJNING OCH GRÄVNING

Freddes Gräv åtar sig allt inom mark-, entreprenad- och grävarbeten. Med oss kan du alltid räkna med ett välutfört arbete med ändamålsenliga och effektiva maskiner. Inga uppdrag är ett problem, utan vi löser allt!


GRÄVNING Vi gräver för vatten och avlopp, två/trekammarbrunn, infiltrationer, dikningar, dikesrensning, trumläggning, vägarbeten, parkeringar, gator, skolor och busshållplatser. Med hjälp av mindre grävare kan vi gräva för fiber- och kabeljobb samt för jordvärmeslang.

SCHAKTNING Ska du t.ex anlägga en carport? Vi schaktar för utbyggnader, carport, garageuppfarter m.m. Vi hjälper även till med att transportera bort överblivna schaktmassor.

DRÄNERING Vi gräver ur ytan, korrigerar markytan för att uppnå rätt lutning från huset.

SNÖRÖJING/PLOGNING Vintertid utför vi snöröjning för trygga och säkra vägar

ROT-AVDRAGET: Många av våra tjänster är så kallade ROT-jobb, Läs mer här

Innan grävning påbörjas är det viktigt att ta reda på var kablar, ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns. Kolla via Ledningskollen - det förenklar samordning av grävarbeten och skyddar ledningar mot avgrävningar.

Tidigare projekt i bild